לוחות שעונים טויוטה

אנו מתקנים כל סוגי לוחות השעונים,

כולל פירוק והרכבה ובכלל זה את לוח

המחוונים לרכבי טויוטה יאריס -

לוח דיגיטלי בטכנולוגית VFD - תצוגה פלורסצנטית

אנו מבצעים במעבדה תיקון לוח שעונים לרב סוגי הרכבים

לוח שעונים דיגיטלי טויוטה יאריס

לוח שעונים דיגיטלי

טויוטה פריוס

מעגל פנימי

לוח טויוטה פריוס
גם הוא בטכנולגיית
VFD ונפוצות תקלות
שהלוח כולו מפסיק לעבוד. לעתים לא ניתן לכבות את הרכב - כפתור הכיבוי לא מגיב. כמו כן, בדגמים הראשונים, מונה המרחק יפסיק לעבוד אחרי 300,000 ק"מ.
ניתן לתקן תקלות אלו תוך מספר שעות במעבדתנו.

לוח שעונים

טויוטה קורולה

לוח שעונים טויוטה היילקס - ויגו

בלוח טויוטה ויגו  יש
לעיתים תקלת מד דלק מזייף
כשיש תקלה, מד הדלק יראה לרב רבע מיכל וברכב לא יהיה דלק ונתקע ללא דלק
אנו מתקנים לוחות מחוונים אלה וכמו כן משפצים מצוף דלק

לוח שעונים

טויוטה לנדקרוזר

ברכבי לנד קרוזר, יש לעיתים

תקלות של מד חום, מד דלק,

מד מהירות ומד סל"ד. 

כמו כן לעיתים כפתורי

האיפוס לא עובדים ולכן לא ניתן לאפס טיפול ומנורת "חגורה" T-BELT

©2019 by speedometer.co.il. Created by HaMachvan