top of page

לוחות שעונים טויוטה

אנו מתקנים כל סוגי לוחות השעונים,

כולל פירוק והרכבה ובכלל זה את לוח

המחוונים לרכבי טויוטה יאריס -

לוח דיגיטלי בטכנולוגית VFD - תצוגה פלורסצנטית

אנו מבצעים במעבדה תיקון לוח שעונים לרב סוגי הרכבים

לוח שעונים דיגיטלי טויוטה יאריס

לוח שעונים טויוטה פריוס - מעגל פנימי.jpg

לוח שעונים דיגיטלי

טויוטה פריוס

מעגל פנימי

לוח טויוטה פריוס
גם הוא בטכנולגיית
VFD ונפוצות תקלות
שהלוח כולו מפסיק לעבוד. לעתים לא ניתן לכבות את הרכב - כפתור הכיבוי לא מגיב. כמו כן, בדגמים הראשונים, מונה המרחק יפסיק לעבוד אחרי 300,000 ק"מ.
ניתן לתקן תקלות אלו תוך מספר שעות במעבדתנו.

לוח שעונים

טויוטה קורולה

לוח שעונים קורולה.jpg
לוח שעונים טויוטה היילקס ויגו.jpg

לוח שעונים טויוטה היילקס - ויגו

בלוח טויוטה ויגו  יש
לעיתים תקלת מד דלק מזייף
כשיש תקלה, מד הדלק יראה לרב רבע מיכל וברכב לא יהיה דלק ונתקע ללא דלק
אנו מתקנים לוחות מחוונים אלה וכמו כן משפצים מצוף דלק
לוח שעונים לנד קרוזר.jpg

לוח שעונים

טויוטה לנדקרוזר

ברכבי לנד קרוזר, יש לעיתים

תקלות של מד חום, מד דלק,

מד מהירות ומד סל"ד. 

כמו כן לעיתים כפתורי

האיפוס לא עובדים ולכן לא ניתן לאפס טיפול ומנורת "חגורה" T-BELT

bottom of page