מחשב גיר

מחשב גיר אודי מולטיטרוניק

במצב תקלה, כל תצוגת הגיר בלוח המחוונים דולקת ולא ניתן לראות מצב הגיר

ברכבי מזדה 5 ומזדה 3 עם מנועי 2.0 ליטרים, מחשבי הגיר מורכבים בתא המנוע מתחת למצבר. עם התיישנות הרכב, מתחילות להופיע מספר תקלות שרובן משפיעות על התנהגות הרכב בנסיעה ומדליקות בלוח השעונים מנורת תקלת AT.

©2019 by speedometer.co.il. Created by HaMachvan