top of page

מחשב גיר

מחשב גיר אודי.jpg

מחשב גיר אודי מולטיטרוניק

מחשב גיר אודי.jpg

במצב תקלה, כל תצוגת הגיר בלוח המחוונים דולקת ולא ניתן לראות מצב הגיר

מחשב גיר מזדה.jpg

ברכבי מזדה 5 ומזדה 3 עם מנועי 2.0 ליטרים, מחשבי הגיר מורכבים בתא המנוע מתחת למצבר. עם התיישנות הרכב, מתחילות להופיע מספר תקלות שרובן משפיעות על התנהגות הרכב בנסיעה ומדליקות בלוח השעונים מנורת תקלת AT.

תיקון מחשב גיר מאזדה 5

bottom of page