top of page
לוח שעונים שברולט סילברדו

לוח שעונים שברולט 

לוח שעונים שברולט סילברדו

במספר דגמים של שברולט קיימות תקלות במערכות המחוגים וכתוצאה מכך מד מהירות, מד דלק, מד לחץ שמן וכו' לא עובדים. 

כמו כן, קיימת בעיה נפוצה ובה לעתים מד החום עולה בפתאומיות מעל תחום העבודה הרגיל ולפתע חוזר לתחום הרגיל. בעיה זו מחייבת בדיקה במעבדת רכב עם מכשיר אבחון ממוחשב כדי לראות מה נתון החום האמיתי שמזהה מחשב ניהול המנוע. בדרך כלל, כדי שמחוג הטמפרטורה יעלה מתחום העבודה הרגיל לעליון, מספיקה עלייה של מעלה אחת או שתיים שנובעת מירידה באיכות מערכת הקירור של הרכב (הרדיאטור או מאוורר המנוע איבדו מספיקתם למשל). 

תחום העבודה הרגיל בשעון יכול לנוע בין 80 מעלות ל 105 מעלות (תחום נרחב של מעל 20 מעלות) וברגע שחום המנוע עולה ל 106 מעלות למשל, מד חום המנוע יעלה מיד למעלה. עם החזרה אל מתחת ל 105 מעלות, השעון יחזור לתחום העבודה הרגיל ("אמצע").

לוח שעונים שברולט קרוז

לוח שעונים שברולט קרוז.jpg
bottom of page