top of page

טכוגרף

המחוון ספידומטרים מחזיקה בחברת בת בשם טכוגרף בע"מ שהינה הנציגה הבלעדית של החברה האירופאית

STONERIDGE ELECTRONICS

המחוון ספידומטרים בע"מ מתמחה בתיקון טכוגרפים

כיול טכוגרפים. 

אנו במעבדת המחוון ספידומטרים מתקנים ומתקינים טכוגרפים ומבצעים כיול טכוגרף.

המעבדה מוסמכת משרד התחבורה לתיקון מחוונים ולתיקון וכיול טכוגרפים.

המחוון ספידומטרים בע"מ הוסמכה על ידי 

KIENZLE , VDO , SIEMENS גרמניה לתיקון טכוגרפים

טכוגרף 2400.jpg
DSCN4741.JPG

התקנת טכוגרף מדגם
STONERIDGE 2400
לרכבי איסוזו סומו

זהו הטכוגרף האוניברסלי
ביותר המתאים לכל סוגי
 הרכב

פרוגרמר מסוג

OPTIMO2

המתקדם ביותר של

STONERIDGE

והמתאים לכל סוגי הטכוגרפים כולל הטכוגרף הדיגיטלי

optimo2truck-home.jpg
MK2 programmer.png

MK2 פרוגרמר מסוג

לכל סוגי הטכוגרפים

זהו הפרוגרמר/התכנת

הפשוט ביותר לשימוש

עבור כיול טכוגרפים

והמופעל ברב תחנות השירות בארץ

כולל אגד ודן

מהו טכוגרף ?

טכוגרף הינו מכשיר הרושם את נתוני הנסיעה של רכב עליו הוא מותקן על פי תקינה.

על פי התקינה האירופאית שאנו צמודים אליה, הוא נועד להיות מופעל על רכב משנת 1989 ובמשקל כולל של 8 טונות ומעלה.

בישראל מופעלים עדין טכוגרפים אנלוגיים, הרושמים את נתוני הנסיעה כמו מהירות בכל עת, מרחק הנסיעה של הרכב ורישום עבודה או מנוחה על דיסקת נייר ייעודית, כשנתונים אלו נשמרים רק על דיסקת הנייר ולא בשום אמצעי אחסון אחר.

לעומת הטכוגרף האנלוגי, נתוני הנסיעה של הרכב המופעל בטכוגרף דיגיטלי, נשמרים בכל מיני מדיות המקלים על שמירת הנתונים, מונעים "מניפולציות" ויכולים להיות משודרים בזמן אמת לקצין הבטיחות של החברה, לרשויות, למשטרה וכו.

bottom of page