top of page
מזדה בודי.jfif

מחשב גוף 

מחשב בודי

מחשב גוף הוא יחידה ממוחשבת השולט בדרך כלל באביזרים הקשורים בגוף הרכב למשל חלונות חשמל, מראות חשמליות, צופר וכו'.

המחשב כולל בדרך כלל מעבד מרכזי עם רכיבי תוכנה, נתיכים (פיוזים), רכיבי הספק או ממסרים וכו'...

הוא לרב משמש גם כמרכזיית תקשורת כלומר רב מחשבי הרכב מחוברים אליו והוא מקשר ביניהם באמצעות קווי תקשורת - לרב בטכנולוגיית CANBUS.

מחשב הגוף משמש לעיתים גם כמחשב אימובילייזר וגם כמחשב גשר לאבחון GATEWAY, כלומר מכשירי האבחון במרכזי השירות מתחברים אליו וממנו לשאר מחשבי הרכב.

אנו במעבדת המחוון מבצעים תיקון מחשב מנוע, תיקון מחשב גוף וכמו כן מקודדים המחשבים האלה לרכב  

DUMP.png

מפת זכרון במחשב גוף :

תוכנת המחשב מכילה נתוני קידוד אימובילייזר, קונפיגורציות (למשל האם הרכב עם 2 חלונות חשמל או 4 חלונות חשמל וכו')

מחשב בודי ברכבי פיז'ו-סיטרואן

נקרא מחשב ב.ס.י או BSI

הוא חלק מיחידת האימובילייזר

של הרכב ושולט לרב על נעילות,

חלונות חשמל, תאורה פנימית...

מחשב הב.ס.י משמש בדרך כלל

גם כמחשב מקשר ביו שאר מחשבי

הרכב -מחשב GATEWAY ומשתמש

בתקשורת CANBUS ו LINBUS

מחשב ב.ס.י.jpg
bottom of page