top of page

לוח שעונים פורד פוקוס

פורד פוקוס

לוח שעונים פורד

ברכבי פורד ובעיקר בפורד פוקוס בשנתונים 2006 - 2010 מוכרות תקלות תקשורת ותקלות תצוגה בלוח השעונים.

בעקבות תקלת התקשורת, לוח השעונים לוןח המחוונים עלול להפסיק לעבוד תוך כדי נסיעה, להדליק מנורות בקורת (תקלה) והרכב לעתים לא יניע, מכיוון ששרשרת האימובילייזר המקורי של הרכב מורכבת גם מלוח השעונים. מפתחות הרכב המקודדים משודכים ללוח השעונים והוא נותן הרשאה למחשב המנוע להניע את הרכב.

הסבר על מערכת האימובילייזר ניתן לקרוא גם בדף זה למטה.

כמו כן אם יש לך בעיה במד טורים - מד סלד, מד מהירות, מד דלק, מד חום וכו', תוכל לפנות אלינו לטובת פתרון התקלה.

 

לוח פורד מונדאו או לוח פורד גלקסי -

לעיתים תקלות שהלוח לא נדלק כלל

לעיתים תקלות תצוגה.

פנה אלינו לפתרון התקלה

פורד גלקסי.png
פורד מערכת אימובילייזר.jpg
פורד מפתח מקודד.jpg

 

מערכת משבת מנוע - אימובילייזר באופן עקרוני :

1. מפתח מקודד (ניתן לראות את רכיב הזכרון בתוך המפתח).

2. סליל קורא מפתח.

3. מחשב הקורא את קוד המפתח (בדרך כלל לוח מחוונים או מחשב גוף).

4. מחשב מנוע מקודד.

                  פרטים נוספים ניתן לראות גם בדף פולקסוואגן באתר שלנו.

bottom of page