לוח שעונים

דייהטסו

לוח שעונים דייהטסו סיריון משולב טכנולוגיית CANBUS. עיקר הבעיות - תקלת מד דלק.

כשיש בעיה, הלוח יראה לרב 2 קווים (כרבע מיכל) כשבפועל נשאר ללא דלק והרכב ייתקע.

לוח מחוונים דייהטסו טריוס.

מעגל ממוחשב עם מיקרו מעבד ולדים לתאורה ולהתראות - מנורות ביקורת

©2019 by speedometer.co.il. Created by HaMachvan