top of page
לוח שעונים דייהטסו.jpg

לוח שעונים

דייהטסו

לוח שעונים דייהטסו סיריון משולב טכנולוגיית CANBUS. עיקר הבעיות - תקלת מד דלק.

כשיש בעיה, הלוח יראה לרב 2 קווים (כרבע מיכל) כשבפועל נשאר ללא דלק והרכב ייתקע.

לוח מחוונים דייהטסו טריוס.

מעגל ממוחשב עם מיקרו מעבד ולדים לתאורה ולהתראות - מנורות ביקורת

מעגל ממוחשב דייהטסו טריוס.jpg
bottom of page