אנו מוכרים דיסקאות טכוגרף.
יש להקפיד ולמלא 4 פרטים :
מס' הרכב, שם מלא,
תאריך,  ק"מ בהתחלת הנסיעה
כמו כן אנו מבצעים תיקון לוחות שעונים טכוגרפים ומבצעים כיול טכוגרף

 דיסקת טכוגרף

 

הנחיות מילוי דיסקה

©2019 by speedometer.co.il. Created by HaMachvan