top of page
ENGINE ECU.png

מחשב מנוע

מחשב מנוע של חברת BOSCH עבור רכבי מרצדס. דגם המחשב ME9.7

מחשב ניהול המנוע (ECM / ECU) הוא למעשה "המוח של המנוע". הוא מבצע חלק משמעותי באיסוף, ניתוח, טיפול וביצוע של המידע שהוא מקבל מתתי מערכות שונות ותרגומם להפעלת המנוע. מחשב ניהול המנוע - ECU משתמש במיקרו-מעבד כדי לעבד בקשות בזמן אמת מחיישני מנוע שונים (חיישן לחץ דלק, חיישן חום מנוע, חיישן מהירות, חיישן מצב דוושה...) ומפעיל את מזרקי הדלק והמצתים (במנועי בנזין), המצערת, משאבת הדלק...

מחשבי המנוע מקודדים ולכן לא ניתן להעבירם מרכב לרכב ללא קידוד. 

MEG17.9.12.jpg

 מחשב מנוע יונדאי
מחשב גיר יונדאי / קיה
מחשב מנוע קיה

ברכבים אלו, מחשב המנוע
משולב גם עם מחשב גיר

  תקלות אופייניות הקשורות
יותר לגיר
... P0765 , P0748
יש במחשבים אלה גם בעיות פיקוד לסליל הצתה

 דיאגרמת חשמל עבור
תיקון מחשב גיר יונדאי
ו תיקון מחשב גיר קיה

דיאגרמת גיר יונדאי.jpg
ECU-ECM.jpg

           יחידות פלט                מחשב ניהול מנוע              יחידות קלט                         

       ... מזרקים, מצתים, מצערת...                                                חיישן לחץ דלק, חיישן חום                    

מחשב מנוע בוש.gif

   קריאת מחשב ניהול מנוע במעבדה

קריאת מחשב מנוע.jpg

אנו מבצעים בדיקה ותיקון של רב דגמי מחשבי המנוע. יש צורך באבחון מדויק לפני שמפרקים מחשב מנוע מהרכב וברב  המקרים המחשב מאוד אמין ומוגן ולא אמור להתקלקל. כמו כן, אם מתקלקל, יש צורך להבין מה הגורם ולטפל בגורם לפני תיקון והרכבת המחשב חזרה לרכב

לקוח פרטי, יש צורך באבחון של הבעיה עם סורק ועבודה עם שרטוטי חשמל

מחשב מנוע לרכב מסוג
SKODA - MED17.1
מחשב המנוע מקודד לרכב פסציפי ולא ניתן להעברה מרכב לרכב ללא קידוד

SKODA מחשב מנוע.jpg
שרטוט מחשב ניהול מנוע.png

שרטוט כללי של
מחשב מנוע 
המחובר למחשב אוראה

שרטוט מתוך מערכת
אוטוקום
אותה אנו משווקים בארץ

bottom of page