מחשב מנוע

מחשב מנוע של חברת BOSCH עבור רכבי מרצדס. דגם המחשב ME9.7

מחשב ניהול המנוע (ECM / ECU) הוא למעשה "המוח של המנוע". הוא מבצע חלק משמעותי באיסוף, ניתוח, טיפול וביצוע של המידע שהוא מקבל מתתי מערכות שונות ותרגומם להפעלת המנוע. מחשב ניהול המנוע - ECU משתמש במיקרו-מעבד כדי לעבד בקשות בזמן אמת מחיישני מנוע שונים (חיישן לחץ דלק, חיישן חום מנוע, חיישן מהירות, חיישן מצב דוושה...) ומפעיל את מזרקי הדלק והמצתים (במנועי בנזין), המצערת, משאבת הדלק...

מחשבי המנוע מקודדים ולכן לא ניתן להעבירם מרכב לרכב ללא קידוד. 

           יחידות פלט                מחשב ניהול מנוע              יחידות קלט                         

       ... מזרקים, מצתים, מצערת...                                                חיישן לחץ דלק, חיישן חום                    

   קריאת מחשב ניהול מנוע במעבדה

©2019 by speedometer.co.il. Created by HaMachvan